Om Prosjektskolen

I Prosjektskolen vil du lære om oppskriften på gode prosjekter, og hvordan du definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

5 kjernemoduler

Prosjektskolen har fem kjernemoduler som til sammen gir deg et solid grunnlag for å lykkes som prosjekteier, prosjektleder eller prosjektdeltaker. Om ønskelig kan selvfølgelig modulene tilpasses prosjektledelsen i din virksomhet.

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

I dette nettkurset vil du lære om de mest sentrale bekgrepende i prosjektledelse og hvorfor prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt nødvendige for å kunne lykkes med prosjekter.

Les mer

Prosjektplanlegging

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen

Les mer

Prosjektgjennomføring

Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølgning, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering.

Les mer

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Les mer

Prosjektmodellen

Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

Les mer

Andre moduler

Prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige
gevinster.

Les mer

Få pristilbud

Læringsprinsipper

Prosjektskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.

Alle prosjekter skal lykkes

Mange virksomheter ønsker å innføre «god praksis» i prosjektledelse. Cimple har rådgivere med lang erfaring i å bistå kunder med å lage en god prosjektfabrikk hvor alle prosjekter skal lykkes. Vi hjelper til med intern organisering, utvikling av prosjektmetodikk og opplæring i prosjektledelse hvor vi gjerne tilpasser Prosjektskolen til kundens behov.  I forbedringsprosjekter har vi fokus på å komme raskt til gevinster på en kostnadseffektiv måte. Kontakt oss gjerne for referanser.