Hopp til innhold

Bedriftstilpasset opplæring

Vi jobber daglig med kunder i flere forskjellige bransjer som har unike utfordringer og behov. Våre bedriftstilpassede opplæringer tilpasses dere og har fokus på deres prosjekthverdag med mål om å lykkes med alle prosjekter.

Hva kan vi gjøre for dere?

Vi har spesialisert oss på skreddersydde kompetanseprogram med fokus på mål og gevinster for våre kunder. Et bedriftstilpasset opplæringsløp hjelper dere med å innføre en felles prosjektkultur, og et felles språk for prosjektledelse. Dere får også nyttige verktøy, metoder og teknikker så at dere lykkes med alle prosjekter. Gjennom aktiv dialog og planlegging utvikler vi tilpasset opplæringsprogram basert på deres spesifikke behov og utfordringer. Prosjektskolen er fundamentert på beste praksis og prosjektledelsestandarder som PRINCE2, ISO 21500 og PMBOK.

prosjektskolen.jpg

Bedriftsinternt

Bedriftsinternt kursprogram som består av forberedende e-læringsmoduler mikset med tilpasset webinarer eller samlinger hos dere. Et blended learning program passer for grupper mellom 10-25 personer med typisk 2-3 webinarer/samlinger underveis. Webinar og samlinger er tilpasset deres ønsker og behov, og ledes av særdeles erfarne og dyktige forelesere og pedagoger. Samlingene kan levers på norsk og engelsk. Et typisk blended learning program løper typisk over 6-8 uker.

E-Learning with young woman holding a pencil

Egen prosjektportal (LMS)

Bedriftstilpasset og re-branded læringsportal (LMS) som kommer ferdig levert med alle e-læringskurs fra Prosjektskolen, tilpasset eller standard! Egen URL, tilpasset innloggingsprosess og side, egen logo og design. Fulle adminrettigheter for fremdriftsrapportering og analyse.

E-learning concept with woman using her laptop in her home office

Egen e-læringsmodul

Prosjektskolen kan enkelt tilpasses deres prosjektmodell. Om dere ikke har en prosjektmodell, eller om den ikke er 100% ferdig, så kan vi bidra med videreutvikling og ferdigstilling slik at alle viktige elementer kommer på plass. Vi bruker så prosjektmodellen til å utvikle et tilpasset e-læringskurs som legges på toppen av Prosjektskolens e-læringsmoduler. Dette gir dere en tilpasset 'Prosjektskole' som kan rulles ut til alle ansatte i organisasjonen.

prosjektskolen kontakt oss

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat rundt et eventuelt bedriftsinternt opplegg for din bedrift.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Profesjonelt kursprogram i prosjektledelse

Komplett kursprogram i prosjektledelse med engasjerende e-læringskurs.
Videoleksjoner kombinert med interaktivitet og oppgaver.

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Komplett innføring i faget prosjektledelse. Du vil også lære om nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til økte gevinster.

Les mer

Prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige
gevinster.

Les mer

Prosjektplanlegging

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen

Les mer

Prosjektgjennomføring

Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølgning, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering.

Les mer

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Les mer

Prosjektmodellen

Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

Les mer

Lær mer om implementering av profesjonell prosjektledelse ved å laste ned denne komplette prosjektguiden.

Læringsprinsipper

Våre e-læringskurs er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.

Alle prosjekter skal lykkes

Mange virksomheter ønsker å innføre «god praksis» i prosjektledelse. Prosjektskolen har rådgivere med lang erfaring i å bistå kunder med å lage en god prosjektfabrikk hvor alle prosjekter skal lykkes. Vi hjelper til med intern organisering, utvikling av prosjektmetodikk og opplæring i prosjektledelse hvor vi gjerne tilpasser Prosjektskolen til kundens behov.  I forbedringsprosjekter har vi fokus på å komme raskt til gevinster på en kostnadseffektiv måte. Kontakt oss gjerne for referanser.