Lykkes med prosjekter og prosjektledelse med Prosjektskolen

Prosjektskolens bedriftsinterne opplæringsprogram gir alle ansatte nødvendig kompetanse så at dere kan lykkes med alle prosjekter. Et bedriftsinternt program består gjerne av en miks av e-læringsmoduler og webinarer eller samlinger hos dere. Prosjektskolens e-læringsmoduler kan tilpasses eller brukes som de er, og det fine er at dere kan begynne i dag! Kontakt oss gjerne for en prat og referanser.

Portrait of an attractive young businesswoman

Lær mer om implementering av profesjonell prosjektledelse ved å laste ned denne komplette prosjektguiden.

Profesjonelt kursprogram i prosjektledelse. Få tilgang til nettkurs, sertifiseringstest og mange nedlastbare maler, sjekklister og eksempler som kan tilpasses din organisasjon

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

I dette nettkurset vil du lære om de mest sentrale begrepene i prosjektledelse. Du vil også lære om hvorfor  det er helt nødvendig at prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere har nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring.

Les mer

Prosjektplanlegging

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen

Les mer

Prosjektgjennomføring

Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølgning, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering.

Les mer

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Les mer

Prosjektmodellen

Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

Les mer

Hva selskaper bruker Prosjektskolen til

Levere på strategiske mål ved å bygge viktig prosjektkompetanse

Realisere effekt og resultat mål i alle prosjekter og lykkes med prosjektgevinster

Innføring av klare roller og ansvar i prosjektfabrikken

Hva kan Prosjektskolen gjøre for din bedrift?

Vi har spesialisert oss på skreddersydde kompetanseprogram med fokus på mål og gevinster for våre kunder. Et bedriftstilpasset opplæringsløp hjelper dere å innføre en felles prosjektkultur, og et felles språk for prosjektledelse. Dere får også nyttige verktøy, metoder og teknikker så at dere lykkes med alle prosjekter. Gjennom aktiv dialog og planlegging utvikler vi tilpasset opplæringsprogram basert på deres spesifikke behov og utfordringer. Prosjektskolen er fundamentert på beste praksis og prosjektledelsestandarder som PRINCE2, ISO 21500 og PMBOK.

prosjektskolen.jpg

Bedriftsinternt

Bedriftsinternt kursprogram som består av forberedende e-læringsmoduler mikset med tilpasset webinarer eller samlinger hos dere. Et blended learning program passer for grupper mellom 10-25 personer med typisk 2-3 webinarer/samlinger underveis. Webinar og samlinger er tilpasset deres ønsker og behov, og ledes av særdeles erfarne og dyktige forelesere og pedagoger. Samlingene kan levers på norsk og engelsk. Et typisk blended learning program løper typisk over 6-8 uker.

E-Learning with young woman holding a pencil

Egen prosjektportal (LMS)

Bedriftstilpasset og re-branded læringsportal (LMS) som kommer ferdig levert med alle e-læringskurs fra Prosjektskolen, tilpasset eller standard! Egen URL, tilpasset innloggingsprosess og side, egen logo og design. Fulle adminrettigheter for fremdriftsrapportering og analyse.

E-learning concept with woman using her laptop in her home office

Egen e-læringsmodul

Prosjektskolen kan enkelt tilpasses deres prosjektmodell. Om dere ikke har en prosjektmodell, eller om den ikke er 100% ferdig, så kan vi bidra med videreutvikling og ferdigstilling slik at alle viktige elementer kommer på plass. Vi bruker så prosjektmodellen til å utvikle et tilpasset e-læringskurs som legges på toppen av Prosjektskolens e-læringsmoduler. Dette gir dere en tilpasset 'Prosjektskole' som kan rulles ut til alle ansatte i organisasjonen.

Læringsprinsipper

Prosjektskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.

Alle prosjekter skal lykkes

Mange virksomheter ønsker å innføre «god praksis» i prosjektledelse. Prosjektskolen har rådgivere med lang erfaring i å bistå kunder med å lage en god prosjektfabrikk hvor alle prosjekter skal lykkes. Vi hjelper til med intern organisering, utvikling av prosjektmetodikk og opplæring i prosjektledelse hvor vi gjerne tilpasser Prosjektskolen til kundens behov.  I forbedringsprosjekter har vi fokus på å komme raskt til gevinster på en kostnadseffektiv måte. Kontakt oss gjerne for referanser.