Hopp til innhold

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Introvideo til nettkurset

Prosjektorganisering

I dette nettkurset vil du lære mer om viktigheten av at prosjekter er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Viktige læringinsmål

 • Samspillet mellom linjeorganisasjon og prosjekter
 • Viktigheten av å skape en god prosjektfabrikk
 • Definisjon av roller og ansvar
 • Prosjektleders og prosjekteiers roller og ansvar i praksis
 • Prosjektteamet fra oppstart til avslutning
 • Utforming av prosjektmandat
 • Ulike organiseringsmodeller for prosjekter
 • Sammensetning og utvikling av effektive prosjektteam
 • Håndtering av interessenter og kommunikasjon

Tema/innhold

 • Prosjektorganisering
 • Prosjektteamet
 • Roller og ansvar
 • Prosjektmandat
 • Prosjektleder
 • Effektive prosjektteam
 • Interessenter
 • Prosjektets faser

Nettkurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Læringsprinsipper

 • Videobaserte nettkurs
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Ta kontakt

Har du spørsmål rundt Prosjektskolen? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
e-post: gabriel@prosjektskolen.com
Tlf: 468 87 654

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Prosjektledelse - Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodellen

Tillegsmoduler: