Hopp til innhold

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Komplett innføring i faget prosjektledelse. Du vil også lære om nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til økte gevinster.

Oversikt og innsikt

I dette nettkurset vil du lære om de mest sentrale begrepene i prosjektledelse. Du vil også lære om hvorfor det er helt nødvendig at prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere har nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Viktige læringsmål

 • Prosjekter og prosjektledelse
 • Ulike prosjekter fra «tradisjonelle» til «agile»
 • Prosjektmål, gevinster og gevinstrealisering
 • Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet
 • Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet
 • Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse
 • Oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Prosjekteierstyring og prosjektledelse
 • Håndtering av usikkerhet
 • Prosjektmodenhet, erfaringer og læring

Tema/innhold

 • Prosjekt
 • Prosjektledelse
 • Prosjektorganisering
 • Roller og ansvar
 • Prosjektmodellen
 • Prosjektmiljøet
 • Business case
 • Oppstart og planlegging
 • Gjennomføring og avslutning
 • Prosjektusikkerhet
 • Prosjekteierstyring
 • Vellykkede prosjekter

Nettkurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Læringsprinsipper

 • Videobaserte nettkurs
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Ta kontakt

Har du spørsmål rundt Prosjektskolen? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
e-post: gabriel@prosjektskolen.com
Tlf: 468 87 654

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Prosjektledelse - Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodellen

Tillegsmoduler: