Hopp til innhold

Prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige gevinster.

Prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring er det norske begrepet for det engelske <<project governance>>. Den vanligste definisjonen som benyttes i litteraturen er <<Project governance is the management framework within which project decisions are made>>. På norsk kan vi si at prosjekteierstyring er ledelsessystemet for prosjektbeslutninger. Denne definisjonen kan vi videre forenkle ved å si at prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige gevinster

Alle virksomheter har organisasjonskart som viser hvem som er ansvarlig for driftsoppgaver og resultater i de ulike organisatoriske enheter. Virksomheter har også knyttet en myndighetsmatrise til samme kart som beskriver beslutningsmyndigheten til ledere i ulike roller og på ulike nivåer. De samme lederne har også en avtale og stillingsbeskrivelse som et mandat for sin posisjon. Tydlige roller, ansvar myndighet og beslutningsveier. Prosjekter er viktige for de fleste virksomheter, enten i form av leveranser til kunder, eller til endring og utvikling internt. Det er derfor avgjørende at vi har kontroll over prosjektporteføljen, at prosjekter lykkes og at vi evner å realisere de ønskede gevinster, hver gang.

Viktige læringsmål

 • Prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring
 • Prosjektorganisering og samspill med linjeorganisasjon
 • Roller, ansvar og myndighet i linjen og i prosjektet
 • Prosjektmandatet: Avtalen mellom prosjektleder og prosjekteier
 • Prosjektmodellen med faser, aktiviteter, beslutningspunkter og roller og ansvar
 • Suksesskriterier for vellykkede prosjekter

Tema/innhold

 • Prosjekteierstyring
 • Prosjekter
 • Prosjektledelse
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektteam
 • Roller og ansvar
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmodell
 • Vellykkede prosjekter

 

Nettkurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Læringsprinsipper

 • Videobaserte nettkurs
 • Mikrolæring med korte og kompakte leksjoner
 • Leksjons- og kurstester
 • Faglig veiledning underveis
 • Jobbstøtte og repetisjon
 • Høy faglig kompetanse
 • Tilgjengelig i 12 måneder
 • Kursbevis

Ta kontakt

Har du spørsmål rundt Prosjektskolen? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
e-post: gabriel@prosjektskolen.com
Tlf: 468 87 654

Kursmoduler

Ønsker du mer informasjon om de ulike kursmodulene?

 1. Prosjektledelse - Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodellen

Tillegsmoduler: