Blogg

Prosjektmandat

Alle prosjektledere skal ha et prosjektmandat. Men hva bør et prosjektmandat inneholde?
Les mer

Innsikt, metoder og verktøy

Prosjektskolen gir deg innsikt, metoder og verktøy som du umiddelbart kan anvende til å forbedre egne prosjekter.

Roller og ansvar i prosjekter

Prosjekter er midlertidige oppgaver med midlertidige roller. Men hvem har ansvar for at prosjektet lykkes? Og hvem har ansvar for å levere avtalt kvalitet innenfor tids- og kostnadsrammen? Og hvem skal gjøre jobben?
Les mer

Hva er et prosjekt?

Hva gjør arbeidsoppgaver til prosjekter? Hva skiller prosjekt og driftsoppgaver? Prosjekter kan være små og store, enkle og kompliserte, korte og lange, men hvordan vet vi at det er et prosjekt?
Les mer