Prosjektskolen er fundamenter på internasjonale standarder og beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter.

Prosjektskolen er et videobasert opplæringsprogram i prosjektledelse som inneholder 5 nettkurs, utviklet av et profesjonelt fagmiljø.

5 e-læringskurs + sluttprøve

Prosjektskolen inneholder 5 interaktive e-læringskurs som gir deg en god innføring i prosjektledelse:

 1. Prosjektledelse - Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodell
 6. Sluttprøve

Du får:

 • Tilgang til 5 moderne e-læringskurs i minimum 12 måneder.
 • Kursbevis.
 • Prosjektsertifikatet ved bestått sluttprøve.
 • Nedlastbare verktøy.
 • Tilgang til fagperson.

Praktisk informasjon

 • E-læringskurs kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Antall kurs: 5
 • Antall leksjoner: 40
 • Tid: 20-25 timer
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter

Kontaktperson

Gabriel-198x300

 

E-post: gabriel@prosjektskolen.com
Telefon: +47 468 87 654

Ved spørsmål vedrørende bestilling av Prosjektskolen, eller andre kurs som feks Prosjekteierstyring eller PRINCE2, ta gjerne kontakt.

Kursmoduler

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

I dette nettkurset vil du lære om de mest sentrale begrepene i prosjektledelse. Du vil også lære om hvorfor  det er helt nødvendig at prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere har nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring.

Les mer

Prosjektplanlegging

Planlegging er viktig i alle prosjekter, og en god og robust prosjektplan er grunnlaget for effektiv utførelse og oppfølging av arbeidet i gjennomføringsfasen

Les mer

Prosjektgjennomføring

Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølgning, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering.

Les mer

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Les mer

Prosjektmodellen

Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

Les mer