Bedriftsintern opplæring (BIO) - Prosjektskolen

Tilpasset opplæring til din bedrift med fokus på deres prosjekter og utfordringer på en fleksibel og brukervennlig måte.

I våre bedriftsinterne opplæringsprogram kartlegger vi og løser din bedrifts kompetansebehov innen prosjektledelse.

Prosjektskolen er et svært fleksibelt nettbasert opplæringprogram. Dere kan velge mellom ren opplæring på nett eller i kombinasjon med virtuelle samlinger over (Teams, Skype, o.l). Vi tilpasser oss deres behov.

Prosjektskolen er et 100% nettbasert kursprogram for utvikling av dyktige prosjektledere, medarbeidere og eiere.

Prosjektskolen inneholder fem videobaserte e-læringskurs og sertifiseringstest:

  1. Prosjektledelse - Oversikt og innsikt
  2. Prosjektplanlegging
  3. Prosjektgjennomføring
  4. Prosjektorganisering
  5. Prosjektmodell
  6. Sertifiseringstest

Kurs er tilgjengelig i minimum 12 måneder for jobbstøtte og repetisjon.

Som en del av regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet har fylkeskommunene fått økt sine budsjetter til BIO-middler for 2020. Søknadsfrist for næringslivet er 01.04.2020. Ta kontakt med oss så hjelper vi dere med søknadsprosessen.

Har du spørsmål rundt Prosjektskolen og eller om vår bedriftsinterne opplæring ta kontakt gjennom kontaktskjema eller direkte så finner vi en løsning som passer dere.

Gabriel
e-post: gabriel@prosjektskolen.com
Telefon: +47 468 87 654

Anders
e-post: anders@prosjektskolen.com
Telefon: +47 932 62 887

Kontakt oss