Prosjektskolen er for deg som vil mestre prosjektledelse og lykkes med prosjekter

Prosjektskolen er et 100% nettbasert opplæringsprogram for utvikling av dyktige prosjektledere, prosjekteiere og prosjektdeltakere.

 • Høy faglig kvalitet

  Rask og effektiv læring

  Stor praktisk nytte

  Enkelt å tilpasse

  Begynn i dag

 • Praktisk prosjektledelse basert på internasjonale standarder

 • Prosjektledelse fra behov og gevinster via oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning til realisering av gevinster

 • Prosjektledelse i praksis med eksempler, maler og verktøy

 • Moderne e-læring med korte og kompakte leksjoner og kursmoduler

 • E-læring som mikrolæring med video som hovedbærer

 • Tilgang til faglig veiledning etter behov

 • Fungerer like godt på mobil, nettbrett og PC

 • Finnes på norsk og engelsk

8 grunner til å velge Prosjektskolen

Prosjektskolen gir deg innsikt, metoder og verktøy som du umiddelbart kan anvende til å forbedre egne prosjekter. Og når du har gjennomført opplæringen er Prosjektskolen tilgjengelig for repetisjon og jobbstøtte.

Prosjektledelsesmetoder og -standarder

Prosjektskolen er fundamentert på de viktigste internasjonale metoder og standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management». Prosjektskolen er også helt i tråd med DIFIs «Prosjektveiviser».

Tilpasset virksomheten

Prosjektskolen kan enkelt tilpasses behov i din virksomhet og kjøres som et internt program for definerte grupper eller på tvers i hele virksomheten. Prosjektskolen kjøres i dag med virksomheter i offentlig forvaltning (kommuner og stat), bygg/anlegg, media og underholdning, havbruk, olje og gass, energi, rådgivning, bank, forsikring, helse, industri og produksjon. Dere får da en egen skole med profil, informasjon og kurstilpasninger etter ønsker.

I virksomhetstilpassede løsninger kan vi også kjøre «blended learning» med e-læring og samlinger for å forsterke læringen. Samlingene inneholder da typisk prosjekter, prosjektutfordringer og eksempler fra deres virksomhet. Vi kan administrere det hele og har en gruppe med særdeles gode prosjektledere som også er dyktige pedagoger.

Forbedringsprosjekt

Prosjektskolen bistår mange av våre kunder med interne forbedringsprosjekter innenfor prosjektledelse og prosjekteierstyring. Vi kan hjelpe til med utvikling og innføring av prosjektmodell, organisering av prosjektfabrikken med roller, ansvar og myndighet, tilpasset opplæring for alle roller, inkludert prosjekteiere og ledelse. Våre konsulenter følger opp innføringen og sikrer at alle prosjekter anvender god praksis i prosjektledelse med støtte og kontroll fra en aktiv prosjekteier. 

Kursmoduler

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Grunnleggende prosjektledelse og prosjekteierstyring.

Les mer

Prosjekteierstyring

Prosjekteierstyring skal sikre at vi utfører riktige prosjekter på riktig måte og realiserer riktige
gevinster.

Les mer

Prosjektplanlegging

Etablere prosjektplan: omfang, kvalitet, tid, kostnader, ressurser og usikkerhet. Fokus på gevinster.

Les mer

Prosjektgjennomføring

Overvåke og kontrollere, fremdriftsoppfølgning, avvik, usikkerhet og endringer. Kommunikasjon og rapportering.

Les mer

Prosjektorganisering

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Les mer

Prosjektmodellen

Prosjektledelsesprosesser, fra business case til gevinstrealisering. Prosesser, maler, eksempler og sjekklister.

Les mer

Prosjektsertifikatet

En avsluttende test som blir tilgjengelig når alle kurs er bestått. “Prosjektsertifikatet” blir sendt til deltakeren.

Les mer

Fordeler